Ekologia Polityka Redakcja poleca Warto wiedzieć Z kraju

Zanieczyszczający płaci – stanowisko UMP w sprawie Rozszerzonej Opowiedzialności Producenta

Pozostał miesiąc do wprowadzenia przez Polskę europejskiej dyrektywy wdrażającej Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta. W środę, 10 czerwca, pod przewodnictwem Gdańska odbyło się spotkanie komisji odpadowej Unii Metropolii Polskich, podczas którego przedstawiciele dwunastu największych ośrodków metropolitalnych jednogłośnie uchwalili szczegółowe stanowisko dotyczące oczekiwań wobec modelu ROP w naszym kraju. Zgodnie z konkluzją, kluczowym celem powinno być ograniczenie produkcji zbędnych odpadów opakowaniowych oraz przeniesienie kosztów ich zagospodarowania z mieszkańców gmin na producentów.

W spotkaniu uczestniczyli Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju oraz przewodniczący zespołu UMP ds. gospodarki odpadami oraz Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

– Dobrze przygotowana koncepcja ROP powinna doprowadzić do ograniczenia ilości opakowań i odpadów opakowaniowych, jak również produkowanych z tworzyw nienadających się dziś do recyklingu. Narzędziem do tego miałyby być zarówno zachęty dla producentów, jak i sankcje oraz ich egzekwowanie.

 – podkresla Olga Goitowska.

Kolejnym elementem jest standaryzacja opakowań zwrotnych określona normami pod rygorem kar za wprowadzanie do obrotu opakowań nienormatywnych – mówi Piotr Grzelak. – Wprowadzenie ROP musi nieść ze sobą opłatę produktową, uiszczaną przez wprowadzających na rynek opakowanie. Zgodnie z naszą propozycją ta opłata ma właśnie współfinansować system gospodarki odpadami, za który dzisiaj w stu procentach płacą mieszkańcy. A w sklepie spowodować, że wybierzemy na przykład jabłka na wagę zamiast na tych na styropianowej podkładce i w plastikowej folii.

Unia Metropoli Polskich od lat zabiega o wprowadzenie w Polsce ROP. W styczniu 2020 roku przedstawiciele samorządów, w tym Warszawy, Bydgoszczy i Gdańska na zwołanym w Pałacu Kultury i Nauki briefingu, zwrócili uwagę na konieczność pilnego wdrożenia tego typu rozwiązań w Polsce. UMP aktywnie uczestniczy w podjętym przez ministerstwo procesie legislacyjnym .

Unia Metropolii Polskich zaznacza, że producenci wprowadzający na rynek opakowania powinni wspierać finansowo proces selektywnej zbiórki opakowań, tym samym ponosić część kosztów systemów gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Wdrożenie ROP jest zgodne z zasadą z Dyrektywy odpadowej Parlamentu Europejskiego, czyli polluter pays principle (zanieczyszczający płaci). W Polsce w dalszym ciągu główny koszt ponoszą mieszkańcy gmin.

Według UMP zapisy regulujące Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta spowodują, że wytwarzającym zależeć będzie na obniżeniu ilości wykorzystywanych opakowań przy sprzedaży produktu lub na projektowaniu opakowań wielokrotnego użytku, nadających się do recyklingu, czy zawierającego recyklat czego efektem będzie obniżenie ilości odpadów w obiegu.

Dzięki dofinansowaniu budowy infrastruktury służącej odzyskowi i recyklingowi oraz dofinansowaniu produktów z recyklingu powstaną instalacje przetwarzające surowce – powstanie rynek zbytu, znajdą się odbiorcy dla surowców zbieranych przez mieszkańców, rozwiąże się problem nadpodaży surowca, obniżeniu ulegną koszty zagospodarowania odpadów w instalacjach przyjmujących odpady od gmin.

Wpływy z opłat produktowych bezpośrednio zasilą gminne systemy co realne wpłynie na zmniejszenie wysokości stawki opłaty za GOK pobieranej od mieszkańców.

Stały, wyższy koszt wprowadzenia opakowania na rynek spowoduje prawidłową reakcję rynku producentów i da możliwość dokonywania zdrowych wyborów konsumenckich ponieważ na rynku pojawi się mniej opakowań.

Joanna Bieganowska

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie