Image default
Polityka Z kraju

Sukcesy polityki proinnowacyjnej

Skokowy wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w polskiej gospodarce z 1,03 na 1,21 proc. dowodzi skuteczności proinnowacyjnej polityki prowadzonej przez rząd. Oznacza to także, że dwie ustawy o innowacyjności oraz rozwiązania wprowadzone przez Konstytucję dla Nauki przynoszą już pierwsze wymierne efekty.

Wzrost

W 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6 proc. ‒ poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21 proc. (w 2017 r. – 1,03 proc.). Te wyniki świadczą o tym, że proces pozytywnych zmian zachodzących w sektorze krajowej przedsiębiorczości nadal trwa, i że niewątpliwie przedsiębiorcy coraz wyraźniej widzą korzyści płynące z inwestowania w działalność badawczo-rozwojową. Są także potwierdzeniem skuteczności zmian legislacyjnych ułatwiających prowadzenie działalności innowacyjnej i zacieśniających współpracę między sektorem gospodarki i nauki.

Wsparcie

Wsparcie i rozwój innowacyjności polskiej nauki i gospodarki od początku były priorytetem rządu. Dlatego już w styczniu 2016 r. powołano Radę ds. Innowacyjności. Jest ona najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd. Działania jakie podejmuje mają charakter projektowy i służą koncentracji wysiłków i środków na zwiększaniu potencjału innowacyjności w Polsce. Rada inicjuje działania oraz proponuje rozwiązania, które pozwalają aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki. Jak zauważył wicepremier Jarosław Gowin, powołanie Rady podkreśliło istotną rolę innowacyjności w reformowaniu kraju. – Efektem działań Rady są: jeden z najbardziej przyjaznych dla innowatorów system podatkowy w Europie, program doktoratów wdrożeniowych czy Konstytucja dla Nauki otwierająca uczelnie i jednostki badawcze na potrzeby społeczeństwa i gospodarki.

Pierwsza ustawa o innowacyjności

Za sprawą przygotowanej przez MNiSW pierwszej ustawy o innowacyjności (2017 r.) znowelizowane zostały przepisy, które określają warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa wprowadza system zachęt do działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażania i komercjalizacji wyników badań. Nowe przepisy premiują start-upy, innowacyjnych przedsiębiorców, naukowców i wynalazców poprzez system ulg i udogodnień, które mają motywować do podejmowania działań z obszaru B+R oraz ułatwić czerpanie korzyści z ich efektów.

Najważniejsze założenia ustawy:

 • zniesienie (na stałe) opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej
 • wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R
 • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw
 • ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych
 • modyfikacja (o charakterze deregulacyjnym) procedury „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków)
 • usunięcie ograniczenia czasowego (obecnie maksymalnie do pięciu lat), w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji
 • uelastycznienie zasad dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą (również badawczą)
 • umożliwienie finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Druga ustawa o innowacyjności

Po sukcesie pierwszej ustawy o innowacyjności, w życie weszła druga ustawa, która ma charakter  horyzontalny i wprowadza zmianę przepisów ograniczających innowacyjność, które do tej pory znajdowały się w różnych ustawach.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

 • zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR)
 • doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę, formy zatrudnienia. CBR otrzymają szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami)
 • umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
 • wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R
 • ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały
 • wprowadza możliwość korzystania przez PARP i NCBR z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (jak np. poręczenia oraz wsparcie kapitałowe). Dotychczas jedynie PARP mógł udzielać pomocy finansowej w formach bezzwrotnych i pożyczek, podczas gdy NCBR posiadał tylko ograniczoną możliwość tworzenia spółek
 • zwiększa zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą
 • umożliwia tworzenie przez uczelnie i instytuty naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą (również wspólnie oraz z instytutami badawczymi)
 • zapewnia MNiSW instrumenty prawne do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów).

Dwie ustawy o innowacyjności nie są jednak jedynymi aktami prawnymi, które ułatwiają współpracę biznesu i nauki. W wyniku konsultacji przeprowadzonych przy okazji powstawania Białej księgi innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło stworzyć dodatkowe instrumenty.

więcej na ten temat

Powiązane tematycznie

Powstał milimetrowy silnik obrotowy napędzany światłem

Redakcja

MINĄŁ STYCZEŃ 2020. Krótkie komentarze do wybranych wydarzeń tego miesiąca

Janusz Beński

Konwencja wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy: mobilizacja elektoratu

Homo Politicus

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie