Nadwyżka opłat za odbiór śmieci i co dalej
Ekologia Redakcja poleca Wersje i kontrowersje Z Gdyni

Jest nadwyżka opłat za odbiór śmieci. I co dalej?

Czy Gdynia zwróci mieszkańcom nadwyżkę opłat za śmieci, czy też wystąpi do Rady Miasta Gdyni z propozycją nowych, niższych opłat? Pyta Jolanta Kalinowska w imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Posejdon w Gdyni

Jolanta Kalinowska Gdynia
Spółdzielnia Mieszkaniowa Posejdon w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. proszę o informację na nw tematy.

1. Dlaczego przez kolejne 5 lat nie sporządzono Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Na podstawie art 9 tb.1 p.3 Ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze zm. Prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

W Gdyni analizy umieszczono na stronie internetowej miasta od 2014 r.
Analizy jednak nie zawierają podziału na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z udostępnionych na stronie internetowej dokumentów wynika, że za lata 2014-2018 istnieje nadwyżka w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości: 16.622.662 zł

Budżet Wpływy Wydatki Nadwyżka
2014 36.232.242 30.114.137 6.118.105
2015 36.187.344 30.197.100 5.990.244
2016 35.529.647 34.497.657 1.031.990
2017 35.347.818 34.395.642 952.176
2018 35.213.209 32.683.062 2.530.147
Razem 178.510.260 161.887.598 16.622.662

2. Proszę o informację, czy zostało wydzielone konto na wpływ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jakie są salda na koniec każdego roku?

Zgodnie z art. 6 r p.1 aa środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a zgodnie z p. 2c środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art 6 ust 1 pkt 1ab Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym.

3. Proszę o wyjaśnienie czy właściwe jest naliczenie miesięcznego kosztu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawionego jako uzasadnienie Uchwały NR XIV/477/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27.11. 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu z 2018 r drastycznie i wręcz niemożliwy jest wzrost kosztów o 46.787.222 zł.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi(kosze przyuliczne, dzikie wysypiska wzrost o 4.392.263,04 zł
Koszty wynagrodzeń urzędników wzrost o 613.312 zł
Koszt wynajmu pomieszczeń biurowych o 110.934 zł
Wysyłka korespondencji wzrost aż o 159.224 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi z plaż wzrost o 60.000 zł
Szkolenia wzrost o 6.923 zł
Wzrost kosztów egzekucyjnych o 13.527 zł

4. Proszę o wyjaśnienie dlaczego podano wyższy koszt wywozu odpadów z 7 rejonów o 1.022.704,64 zł w 2019 r?

 

5. Czy w związku z powyższym gmina zwróci mieszkańcom nadwyżkę opłat, czy też wystąpi do Rady Miasta Gdyni z propozycją nowych, niższych opłat?

Autor: Jolanta Kalinowska

 

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie