Image default
Morskie sprawy Ze Świata

Region Bałtycki – kurs na innowacje

Od kilku lat trwa w Unii Europejskiej proces rozwoju inteligentnych specjalizacji. Ich zadaniem jest skoncentrowanie energii unijnych regionów na rozwoju tych obszarów, w których mogą one przodować jako  ośrodki innowacji. Pomorscy przedsiębiorcy i naukowcy działający w gospodarce morskiej postanowili, że będą koncentrować się na rozwoju  technologii portowo-logistycznych i offshore.

Pierwsza konferencja w ramach integracji liderów wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji w Regionie Morza Bałtyckiego odbyła się w Malmo w dniach 29-31 października 2018 r. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Szwedzki. Przedstawiciele administracji, biznesu, instytutu i klastrów brali udział w module BLP S3 1. Ze strony Województwa Pomorskiego zostali zaproszeni następujący eksperci: Karolina Lipińska, Magda Leszczyna-Rzucidło, Joanna Przedrzymirska oraz Marek Grzybowski.

Przewodnim tematem spotkania – było ustalenie aktualnego stanu wiedzy na temat wdrażania inteligentnych specjalizacji w Regionie Morza Bałtyckiego oraz wymiana doświadczeń na temat najlepszych praktyk i metod rozwoju innowacji w regionach. Było to pierwsze tego typu spotkanie ekspertów w dziedzinie inteligentnej specjalizacji regionu Morza Bałtyckiego. Podczas warsztatów omawiano i ustalano kierunki działań, analizowano międzyregionalne łańcuchy wartości, rozwój innowacje nie-technologicznych, wymieniano doświadczenia nt. wspierania procesów odkrywania przedsiębiorczości.

Uczestnicy spotkania zostali powitani przez Asę Lundmark, która przedstawiła obszary działalności Instytutu Szwedzkiego, który podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych i ma za zadanie promować szwedzką innowacyjność na świecie.  Gabor Schneider poinformował uczestników o zadaniach projektu i przebiegu konferencji.

Daniel Sköld opisał strukturę i metodologię warsztatów. Strategię BSR UE zaprezentował Esa Kokkonen, dyrektor Instytutu Bałtyckiego w Finlandii, zwracająć uwagę na komplementarność programów rozwojowych z działaniami innowacyjnymi w poszczególnych regionach. Koordynator obszaru polityki, EUSBSR PA INNO. Jens Sörvik (regionalny deweloper) opisał tworzenie klastrów i skuteczne wdrażanie przez nie projektów  innowacyjnych w ramach polityki rozwoju inteligentnych specjalizacji w regione Scanne.  W pierwszym dniu spotkania odbyły się warsztaty dotyczące mapowania kontekstu i potrzeb każdej uczestniczącej organizacji, regionalnej sieci interesariuszy i kraju.

Markus Grillitsch, wykładowca Uniwersytetu w Lund, rozpoczął drugi dzień konferencji ekspertów na temat inteligentnej specjalizacji regionu Morza Bałtyckiego prezentacją na temat nowych ścieżek rozwoju regionalnego. Podczas sesji po wykładzie teoretycznym eksperci wymieniali swe doświadczenia  na temat metod rozwoju trzech koncepcji inteligentnej specjalizacji: międzyregionalnych łańcuchów wartości, nie-technologicznych innowacji i procesu rozwoju przedsiębiorczości. Celem dyskusji w małych grupach było przygotowanie zidentyfikowani dróg działania sprzyjających rozwoju innowacji w regionach. Na temat obszarów polityki innowacyjnej w regionie Morza Bałtyckiego i warunków ich realizacji mówili Niclas Forsling (Policy Area Innovation) oraz Asa Bjering, CPMR Baltic Sea Commission, informując o potencjale twkwiącym w polityce innowacyjnej i barierach w jej rozwoju. Do głównych ograniczeń należą trudności w internacjonalizacji procesów innowacyjnych oraz bariery administracyjne.

W trzecim dniu uczestnicy konferencji skupili się na wyzwaniach i identyfikacji najistotniejszych tematów dla rozwoju inteligentnych specjalizacji, po to by przygotować nowe rozwiązania umożliwiające rozwój i internacjonalizację innowacyjnych specjalizacji w regionie Morza Bałtyckiego.

Zdjęcie: Marek Grzybowski

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie