Image default
Morskie sprawy Porady prawne Przepisy i zarządzenia Redakcja poleca Warto wiedzieć

Procedury graniczne dla żeglarzy wracających do polskich portów

Straż Graniczna informuje o procedurach wynikających z nowych zasad dotyczących przekraczania polskiej granicy przez załogi jachtów wracających z rejsów zagranicznych w przypadkach, w których ostatnim portem postoju był port znajdujący się w  strefie Schengen.

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiczną w Polsce oraz w krajach nadbałtyckich o zamiarze wpłynięcia jednostki do portu należy poinformować Straż Graniczną za pośrednictwem administracji morskiej (kapitanatu lub bosmanatu portu). Rekomenduje się w tym zakresie przyjęcie dobrej praktyki polegającej na bezpośrednim informowaniu Straży Granicznej o planowanym wejściu do portu.

W odniesieniu do każdej jednostki rekreacyjnej, tj. jednostki prowadzącej żeglugę w celu sportowym lub turystycznym, podejmowane będą indywidualne działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wymagań prawnych zawartych w przepisach:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 2 osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania wjazdowy ruch graniczny w morskich przejściach granicznych został ograniczony do następujących podróżnych:
1) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemców posiadających Kartę Polaka;
4) szefów misji dyplomatycznych oraz członków personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osób posiadających stopień dyplomatyczny oraz członków ich rodzin;
5) cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadających zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy.
7) cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Powiązane tematycznie

Kaszubskie losy cz. II

Józef Franciszek Wójcik

Testy na koronawirusa. Co sprawia, że nie można wykonywać ich więcej?

dr. Zdrówko

Pogoria wraca do domu

Redakcja Morska

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie