fot. MOSG
Morskie sprawy Porady prawne Przepisy i zarządzenia Redakcja poleca Warto wiedzieć

Procedury graniczne dla żeglarzy wracających do polskich portów

Straż Graniczna informuje o procedurach wynikających z nowych zasad dotyczących przekraczania polskiej granicy przez załogi jachtów wracających z rejsów zagranicznych w przypadkach, w których ostatnim portem postoju był port znajdujący się w  strefie Schengen.

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiczną w Polsce oraz w krajach nadbałtyckich o zamiarze wpłynięcia jednostki do portu należy poinformować Straż Graniczną za pośrednictwem administracji morskiej (kapitanatu lub bosmanatu portu). Rekomenduje się w tym zakresie przyjęcie dobrej praktyki polegającej na bezpośrednim informowaniu Straży Granicznej o planowanym wejściu do portu.

W odniesieniu do każdej jednostki rekreacyjnej, tj. jednostki prowadzącej żeglugę w celu sportowym lub turystycznym, podejmowane będą indywidualne działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wymagań prawnych zawartych w przepisach:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 2 osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania wjazdowy ruch graniczny w morskich przejściach granicznych został ograniczony do następujących podróżnych:
1) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemców posiadających Kartę Polaka;
4) szefów misji dyplomatycznych oraz członków personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osób posiadających stopień dyplomatyczny oraz członków ich rodzin;
5) cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadających zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy.
7) cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x