Ekologia Za miedzą

Pomyślny koniec roku dla hermetycznej kompostowni w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny informuje, że prace budowlane hermetycznej kompostowni zostały zakończone czego potwierdzeniem jest złożony w poniedziałek, 9 grudnia wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Pomimo trudności, jakie wystąpiły na ostatnim etapie projektu, co było spowodowane wnioskiem o upadłość generalnego wykonawcy, prace budowlane zostały ukończone. Nowy obiekt ma pełnić kluczową rolę w ograniczeniu wpływu Zakładu Utylizacyjnego na środowisko.

– Hermetyczna kompostownia to inwestycja oczekiwana i co należy podkreślić wypracowana w drodze dialogu społecznego. Komfort życia mieszkańców to nie tylko poprawa infrastruktury komunikacyjnej, rozwój oferty kulturalno-sportowej czy stworzenie warunków do rozwoju ekonomicznego, ale także czyste, lepsze otoczenie i przyjazne nam oraz kolejnym pokoleniom środowisko – mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Potrzeba uruchomienia hermetycznej kompostowni jest ogromna, statystyki wyraźnie pokazują, że ten rok był bezdyskusyjnie rekordowy pod względem przyjętej do zagospodarowania masy odpadów zielonych – blisko 35% wzrost ilości tej frakcji względem analogicznego okresu poprzedniego roku, ilość odpadów biodegradowalnych uległa także zwiększeniu o 10%.

– Rosnące ilości odpadów zielonych i bio trzeba umiejętnie zagospodarować. Możliwości istniejących instalacji wciąż nie są wystarczające w stosunku do przyrastającej masy tej frakcji. Jednak dzięki systematycznemu podejściu do gospodarowania odpadami w Gdańsku i wieloletnim inwestycjom, dzisiaj możemy uniezależnić się od szybujących w górę kosztów zagospodarowania tej frakcji odpadów na zewnątrz – mówi Piotr Grzelak, z-ca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Obiekt nowej hermetycznej kompostowni ma łączną kubaturę 80 000 m3 i zajmuje powierzchnię 1,3 hektara. Instalacja będzie przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt składa się z czterech części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Kluczową część instalacji stanowi biofiltr, za pomocą którego prowadzona będzie proces neutralizacji zapachowej powietrza cyrkulującego wewnątrz budynku.

– Mimo trudności generalnego wykonawcy doprowadziliśmy proces inwestycji do końca. W ostatnich dniach przeprowadziliśmy próbę szczelności kompostowni i uzyskaliśmy pozytywne rezultaty. To oznacza, że instalacja spełnia jedną ze swoich kluczowych funkcji, jaką jest odseparowanie procesu kompostowania od środowiska zewnętrznego. Wczoraj do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o wydanie zgody na użytkowanie obiektu, co pozwoli na jej eksploatację – dodaje prezes zakładu Utylizacyjnego Michał Dzioba.

Projekt był realizowany ze szczególnym naciskiem na rozwiązania służące zmniejszeniu uciążliwości odorowych odczuwanych przez mieszkańców okolicznych osiedli. Instalacja powstała w miejscu dawnego placu dojrzewania kompostu, gdzie na otwartej przestrzeni ułożone były pryzmy z kilku tysięcy ton odpadów biodegradowalnych. Ich przetwarzanie było uzależnione od warunków pogodowych, takich jak upały czy ulewne deszcze. Dzięki nowej instalacji Zakład Utylizacyjny uzyska niezależność procesu kompostowania od powyższych czynników.

„Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” realizowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 37.799.589 zł, z czego 68 % finansowane jest ze środków unijnych.

Iwona Bolt
Zakład Utylizacyjny

Wrong shortcode initialized

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie