NIK o utworzeniu i funkcjonowaniu spółki Polska Grupa Górnicza
Flickr Akademia barbórkowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. | Flickr
Redakcja poleca Z kraju

NIK o utworzeniu i funkcjonowaniu spółki Polska Grupa Górnicza

Mimo dogodnych warunków – dokapitalizowanie przez inwestorów i wzrost cen węgla – restrukturyzacja Polskiej Grupy Górniczej (PGG), nie przyniosła oczekiwanych efektów.

Wprawdzie po nabyciu przez PGG majątku produkcyjnego Kompanii Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. udało się kontynuować działalność większości ich kopalń, jednak nie zmniejszono wysokich kosztów stałych produkcji, a wydajność pogarszała się.

Mimo spadku wydajności wydobycia węgla (o 2 proc.), rosły średnie wynagrodzenia (o 13 proc.). Polska Grupa Górnicza (PGG) nie wykorzystała dogodnego momentu na stworzenie warunków dla prowadzenia rentownej, także w czasach gorszej koniunktury, działalności wydobywczej.

Izba zwraca także uwagę, że PGG niewłaściwie wyceniła znaczną część nabytych aktywów KW i KHW, co zniekształcało obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Wartość tych aktywów na poziomie całej Spółki była niższa ok. 40 proc. w stosunku do wycen sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych.  Różnie to wyglądało w poszczególnych kopalniach. W jednych wyceny aktywów dokonane przez PGG  były obniżone w stosunku do wycen rzeczoznawców, a w innych były  zawyżone.

Takie zaksięgowanie nabytych aktywów prowadziło do wypaczenia wysokości kosztów operacyjnych (amortyzacji). Powodowało to zawyżenie wyników finansowych netto Spółki, w tym podwyższenie wyników finansowych netto kopalń potencjalnie słabszych oraz obniżenie wyników netto kopalń potencjalnie lepszych. Podważa to wiarygodność prezentowanych przez PGG wyników ekonomicznych działalności, tak na poziomie Spółki jak i jej poszczególnych kopalń, a także ich przydatność w podejmowaniu decyzji zarządczych związanych z prowadzeniem restrukturyzacji.

Problem z wycenami nabytych aktywów polegał na tym, że sporządzając je, wartości znaczącej części aktywów wskazane przez rzeczoznawców majątkowych przemnożono przez współczynniki korygujące określone przez Spółkę. Przy czym współczynniki te miały różne wartości dla poszczególnych kopalń. W przypadku siedmiu były mniejsze od 1, w czterech były większe od 1, a dla czterech kolejnych kopalń oraz jednego zakładu przyjęto wartość 1 zł za każdy środek trwały. Przeprowadzony sposób wyceny skutkował tym, że np. hipotetycznie identyczne urządzenie o wartości wycenionej przez rzeczoznawców majątkowych w wysokości np. 1 mln zł – w jednej z kopalń było księgowane w wartości blisko 1,3 mln zł, w drugiej 253 tys. zł, a w trzeciej jego wartość księgowa wynosiła 1 zł.

Jednocześnie, niezależne od wielkości wydobycia węgla – koszty stałe pozostawały wysokie i wzrastały, a dominującą ich część stanowiły wynagrodzenia. Ich wysokość nie była uzależniona od osiąganych wyników PGG. Niższa od planowanej produkcja węgla oraz spowolnienie tempa spadku zatrudnienia,  powodowały spadek wskaźników rocznego wydobycia węgla przypadającego na jednego pracownika Spółki. W latach 2016-2018 wzrostowi średniego wynagrodzenia (o 13 proc.) towarzyszył spadek rocznej wydajności wydobycia na jednego zatrudnionego w Spółce (o 2 proc.).

Zmiany przeciętnego wynagrodzenia oraz wydajności w PGG. Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli

Utrzymywanie nieefektywnego systemu wynagradzania oraz wysoki stan zatrudnienia własnych pracowników rodzi ryzyko braku możliwości dostosowania kosztów Spółki do spadków cen węgla i przychodów w okresie dekoniunktury – w celu zachowania rentowności Spółki oraz jej kopalń. Okoliczności te stwarzają także ryzyko utraty przez PGG zdolności do obsługi zadłużenia (Spółka wyemitowała obligacje o wartości prawie 2,4 mld zł, których termin wykupu kończy się w 2028 r.), w sytuacji pogorszenia się koniunktury na rynku węgla – tak jak to miało miejsce w przeszłości w odniesieniu do innych podmiotów górniczych.

Wgląd do całego opracowania na stronie NIK

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
5 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
tyż Marian
tyż Marian
31/01/2020 22:53

Nadejdą jeszcze takie czasy, że będziemy Banasiowi stawiać pomniki. Oto Ten, który rozpoczął PIS karczować. Brawo Pancerny!

Sztygar
Sztygar
31/01/2020 22:50

A co będzie gdy zamkną kopalnie, co z ludźmi, a elektrocieplownie, co dalej, a węgiel wali do Polski z Dobasu. Czy ktoś jeszcze ….

Mendel
Mendel
31/01/2020 22:45

Nasi dobrze się spisują, tylko Jaki nawalił w Warszawie, na szczęście mamy Horałę. Oby tak dalej!

Karwat
Karwat
31/01/2020 22:39

A prezesi brali wysokie wynagrodzenia i będą brać nadal, bo tu nie chodzi o gospodarkę, ale o korzyści polityczne. A Polska?, kto o tym myśli? Parszywe rządy parszywych ludzi.

Cisovian
Cisovian
31/01/2020 22:15

Pozorne działania Morawieckiego mające na względzie jedynie szukanie poparcia aby jak najdłużej utrzymać się na tronie. Tnie ma nic z prawdziwą gospodarką, jak zawsze oszustwo.

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie