wikipedia.org / Olsztyn-ratusz nowy / fot. Krystian Cieślik
wikipedia.org / Olsztyn-ratusz nowy / fot. Krystian Cieślik
Z kraju

NIK: Inwestycje w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie

Zlecanie robót budowlanych bez zawarcia umowy na ich realizację, wydatkowanie znacznie wyższych kwot na sfinansowanie inwestycji od wartości zaplanowanych, a także nienależne wypłacenie wykonawcom ponad 2,5 mln zł – to tylko niektóre z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez olsztyńską Delegaturę NIK w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie. NIK powiadomiła prokuraturę o możliwości działania pracowników RZI na szkodę Skarbu Państwa.

W czasie kontroli planowej dotyczącej sporządzania i realizacji „Planów inwestycji budowlanych” w resorcie obrony narodowej. Ustalenia wskazują, że w jednostce tej nie zapewniono skutecznego i efektywnego nadzoru, który pozwoliłby zapobiec  istotnym nieprawidłowościom w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych. Nieprawidłowości w tym zakresie olsztyńska Delegatura NIK ujawniła aż w 21 spośród 35 objętych kontrolą zadań. Dotyczyły one głównie inwestycji zlecanych do realizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i wykonywanych, na podstawie umowy resortowej zawartej z ministrem obrony narodowej, przez Spółkę Sinevia w Nowym Dworze Mazowieckim.

W czasie przebudowy parku sprzętu technologicznego w Wierzbinach Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie nie przestrzegał postanowień umowy resortowej.  Nie dochowano bowiem obowiązku przeprowadzenia negocjacji cenowych, zawierając od razu umowę, w której wstępne wynagrodzenie określone zostało na 30 mln zł.

Aż sześć lat trwała przebudowa strzelnicy w Elblągu w celu dostosowania jej do obowiązujących wymogów. Roboty budowlane realizowane były w latach 2010-2016 w ramach dwóch zadań inwestycyjnych. Zostały one jednak nierzetelnie rozliczone, co doprowadziło do niegospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi. Przeprowadzona w toku kontroli NIK weryfikacja rozliczeń dwóch umów wykazała, że Zarząd wypłacił wykonawcy kwotę o ponad 2,5 mln zł wyższą od należnej

RZI w Olsztynie dopuścił do wykonania systemu tłumienia elektromagnetycznego w budynku biurowo-sztabowym w Elblągu bez zawarcia stosownej umowy ze Spółką Sinevia. Umowę taką, określającą jej przedmiot, wysokość wynagrodzenia wykonawcy (2,5 mln zł) i termin realizacji zadania (31 grudnia 2018 r.) zawarto dopiero 14 stycznia 2019 r., tj. ponad miesiąc po zrealizowaniu pełnego zakresu robót budowlanych i ich odebraniu od wykonawcy (5 grudnia 2018 r.).

Inne nieprawidłowości związane były z nieprzestrzeganiem określonych przez ministra obrony narodowej zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Dotyczyło to zwłaszcza: realizacji zadań nieujętych w planach inwestycji budowlanych lub dla których nie opracowano wymaganych dokumentów, wydatkowania kwot wyższych od wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych określonych przy ich rozpoczęciu oraz nieterminowego rozliczenia zrealizowanych zadań.

W związku z ustaleniami kontroli, olsztyńska Delegatura NIK sformułowała aż dziewięć wniosków pokontrolnych, z których osiem RZI w Olsztynie już zrealizowało. Ostatni wniosek, dotyczący wyegzekwowania od Spółki Sinevia nienależnie wypłaconej części wynagrodzenia, pozostaje w trakcie realizacji. Ponadto, do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu przez pracowników RZI w Olsztynie na szkodę Skarbu Państwa.

C.M

Źródło  

 

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie