Morskie sprawy Nauka Recenzje Redakcja poleca Z kraju

Kosmos a morze – na styku horyzontów

Komisja Nauk Kosmicznych gdańskiego PAN podsumowała 3 lata działalności. 10 września odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Kosmicznych w Gdańskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk.

Obradom przewodniczył prof. Edmund Wittbrodt, a współprzewodniczył prof. Zdzisław Brodecki. Posumowano trzy lata działalności, przyjęto nowych członków. Powołano sekcję medyczną i nowych wiceprzewodniczących. Część członków komisji uczestniczyło w obradach za pośrednictwem łączy internetowych.

ODDZIAL PAN W GDANSKU FOT MAREK GRZYBOWSKI

Prezes na łączach. W posiedzeniu Komisji Nauk Kosmicznych uczestniczył poprzez łącze internetowe prof. Grzegorz Węgrzyn, Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Polskiej Rady Doskonałości Naukowej. „Komisja Nauk Kosmicznych należy do najaktywniejszych komisji naukowych Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk, a jej aktywność naukowa i więzi z praktyką są zauważalne i doceniane” – powiedział prof. Węgrzyn i podziękował profesorom za aktywny rozwój nauk kosmicznych na wielu płaszczyznach. Istotną cechą Komisji Nauk Kosmicznych Gdańskiego PAN jest jej otwartość i interdyscyplinarność. Komisja działa od ponad 3 lat, a współdziała z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym od ponad 2 lat. Jednym z ważnych obszarów aktywności jest transfer wiedzy między nauka i praktyką oraz interdyscyplinarne podejście do badań kosmosu i gospodarki morskiej.

POSIEDZENIE KOMISJI KOSMICZNEJ PAN O. GDAŃSK FOT GRZYBOWSKI

Konferencje naukowców i praktyków. Przejawia się to w tematyce i uczestnikach oraz organizatorach konferencji. Z inicjatywy Komisji i Klastra na konferencjach mówiono o filozofii kosmosu i wykorzystaniu informacji z satelitów do monitoringu morza, o ekonomicznych aspektach wykorzystania technologii kosmicznych i przemysłów morskich. Podejmowano tematykę zastosowania technologii kosmicznych i informatycznych w portach, mówiono o rozwoju statków autonomicznych oraz wykorzystaniu dronów morskich i podwodnych. Prof. Wittbrodt omawiając działania Komisji powiedział, że w czasie 3 lat działania Komisji zorganizowano cykl konferencji naukowych z udziałem praktyków, studentów z kół naukowych, młodych naukowców i przedstawicieli startupów. W krótkim czasie na Pomorzu zintegrowano działania środowiska naukowego zainteresowanego rozwojem technologii kosmicznych i gospodarki morskiej, prawa kosmicznego oraz nauk ekonomicznych i zarządzania związanych z rozwojem różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Połączenie sił nauki i biznesu, doświadczenia z energią młodych przyczyniło się do rozwoju wiedzy o technologiach kosmicznych i morskich.

POSIEDZENIE KOMISJI KOSMICZNEJ PAN O. GDAŃSK FOT. MAREK GRZYBOWSKI
POSIEDZENIE KOMISJI KOSMICZNEJ PAN O. GDAŃSK FOT. MAREK GRZYBOWSKI

Kosmos i morze. Pomysł integracji działań obu podmiotów zrodził się w czasie konferencji „Kosmos a morze – na styku horyzontów” (https://www.iopan.pl/KNK2018/). To wtedy z inicjatywy 3. profesorów, Zdzisława Brodeckiego, Edmunda Wittbrodta oraz Marka Grzybowskiego, prezesa zarządu Polskiego Klastra Morskiego narodziła się inicjatywa współdziałania na różnych polach i integracji aktywności naukowej i praktycznej związanych z badaniami kosmosu i rozwojem przemysłów morskich. Inicjatywę przekształcono w nową organizację: Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Prof. Brodecki proponując powstanie nowego typu klastra podkreślił, że „tą formułą przełamaliśmy tradycyjne podejście do integracji branż oraz nauki z praktyką. Bowiem w świecie łączy się branżę lotniczą i kosmiczną, my natomiast łączymy wiedzę z obszaru morskiego i kosmicznego”. A prof. Wittbrodt na zebraniu założycielskim podkreślił, że podejmujemy się inicjatywy unikalnej na skalę światową i znakomicie wpisującej się w aktywność Pomorza (http://polishscience.pl/pl/powstal-baltycki-klaster-morski-i-kosmiczny/).

POSIEDZENIE KOMISJI KOSMICZNEJ PAN O. GDAŃSK FOT. LABUHN
POSIEDZENIE KOMISJI KOSMICZNEJ PAN O. GDAŃSK FOT. LABUHN

Partnerstwo z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym zaowocowało międzynarodowymi projektami. Rozwinął się transfer wiedzy między uczelniami oraz przemysłami kosmicznymi i morskimi w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W działaniach tych wzięli aktywny udział przedstawiciele takich uczelni jak: Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. Nie do przecenienia są zasługi pracowników naukowych Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, którzy wnieśli w działania Komisji i Klastra silny potencjał wiedzy o wykorzystaniu kosmosu w badaniach morza. W konferencjach brali udział przedstawiciele wszystkich liczących się ośrodków zajmujących się technologiami kosmicznymi i lotniczymi oraz gospodarką morską. Unikalnym przedsięwzięciem są międzyuczelniane studia 2 stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne, które zainicjowały i skutecznie rozwijają Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Morski i Politechnika Gdańska.

Nowe inicjatywy. Prof. Zdzisław Brodecki zaproponował nowe działania i udoskonalenie organizacji Komisji, podkreślając że jeśli chcemy uzyskać postęp w rozwoju nauki i wspierać młodych w podejmowaniu nowych wyzwań powinniśmy działań nieszablonowo. Poinformował, że podjął inicjatywę uruchomienia Bałtyckiego Seminarium Naukowego. Jego zadaniem będzie wspieranie młodych naukowców w prowadzeniu badań naukowych w środowisku międzynarodowym. Zaproponował, by wiceprzewodniczącym Komisji ds. współpracy z praktyką został Marek Grzybowski, a ds. nauki prof. Maciej Nyka. Prof. Wittbrodt zaproponował, by utworzyć sekcję medyczną, a jej przewodniczenie powierzyć prof. Marcinowi Dornowskiemu. Prof. Maciej Nyka sugerował, by ściślej współpracować z grupą roboczą ds. prawa kosmicznego, prowadzoną przez prof. Malinowską. Prof. Adam Wiśniewski zauważył, że aktywnie działa również Polskie Centrum Prawa Kosmicznego. Prof. Agnieszka Bógdał-Brzezińska sugerowała, by w badaniach nad kosmosem uwzględnić również rozważania naukowe uwzględniające wiedzę nauk politycznych. Sugerowała, by kolejną konferencję naukową na ten temat zorganizować na Uniwersytecie Warszawskim.

Siła młodości i klastra. Adam Labuhn, przewodniczący Studenckiego Klastra Kosmicznego i Morskiego WSAiB zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania aktywności studentów i młodych naukowców w rozwoju nauk kosmicznych i o morzu. Dowodem ich potencjału jest konstruktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych i Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Młodzi naukowcy i studenci na każdej konferencji stanowią silną reprezentację, a ich referaty i prezentacje cechuje zawsze wysoki poziom merytoryczny. Tak będzie również na najbliższej konferencji Smart Port, która odbędzie się 24 września w WSAiB w Gdyni i będzie dostępna przez łącza internetowe (https://smartport.wsaib.pl/).

Marek Grzybowski poinformował, że silna pozycja Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego zaowocowała zaproszeniem Klastra do projektów międzynarodowych o wysokim stopniu innowacyjności. Klaster w rok 2020 wszedł z trzema nowymi projektami międzynarodowymi. Klaster został zaproszony przez Aerospace Valley oraz Le Pôle Mer Méditerranée do uczestnictwa w projekcie GALATEA realizowanym w ramach Horyzontu 2020. Centre for Technology Transfer LLC z Chorwacji oraz ÅKP z Norwegii zaprosili Klaster do projektu „Strengthening Transnational Co-operation, Knowledge and Technology Transfer in Development of Electric Vessels and Fostering Innovations in SMEs”. Partnerzy z Hiszpanii i Grecji zaprosili Klaster do udziału w projekcie z Programu Erazmus+” – informował Komisję Marek Grzybowski. Doceniając wysoki poziom naukowy i potencjał Klastra BSSC Lazio Innova S.p.A. oraz AviaSpace Bremen e.V. zaprosili Klaster do SpaceUp Consortium. Jednym z jego celów jest powołanie w Unii Europejskiej sześć Europejskich Akademii Kosmicznych, w tym jednej w Polsce.

KONF. SEA DRONS AMW BSSC Z UDZIALEM MLODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

Kończąc spotkanie prof. Wittbrodt stwierdził, że Komisja Nauk Kosmicznych ma dobre warunki i potencjał do rozwoju nauki i współpracy z praktyką w skali międzynarodowej.

Zdjęcia: Marek Grzybowski, Adam Labuhn

Marek Grzybowski

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x