MOPS Gdynia laureatem konkursu "Pracodawca przyjazny WOT"
MOPS Gdynia laureatem konkursu "Pracodawca przyjazny WOT"
Redakcja poleca Z Gdyni

Kibicuję pracownikom służącym w WOT

Zakończył się pierwszy etap konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”, w którym – spośród kilkudziesięciu – wyłoniono trzynaście firm i instytucji, zgłoszonych przez pracowników służących w WOT.

Laureaci konkursu odbiorą wyróżnienia podczas uroczystej gali, która odbędzie się 27 marca br. w Warszawie.

 

Istotnym aspektem dla funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej jest zrozumienie roli i zadań WOT przez pracodawców. Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową posiadają rozmaite, często unikatowe zainteresowania i wykonują różne zawody. W szeregach OT mogą rozwijać swoje pasje i doskonalić samego siebie. Niezwykle ważne więc jest to, by pracodawcy mieli świadomość, jak wymierne korzyści mogą płynąć dla ich firm w związku z zatrudnieniem żołnierza OT.

fot. pl.wikipedia.org

Głównym celem konkursu jest wyłonieniem tych pracodawców, którzy najpełniej pojmują istotę Wojsk Obrony Terytorialnej i którzy tworzą warunki pracy sprzyjające wstąpieniu do WOT.

 

Pierwszy etap konkursu przebiegał na szczeblu brygad OT. Zgłaszani przez żołnierzy pracodawcy byli zapraszani na spotkania informacyjne, podczas których poszerzali swoją wiedzę w zakresie rozwiązań i regulacji prawnych, a także samego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Wzięli też udział w quizie wiedzy o WOT i wypełnili specjalnie przygotowane ankiety. Na podstawie uzyskanych punktów komisje poszczególnych brygad wyłoniły laureatów pierwszego etapu.

W obszarze funkcjonowania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zwycięzcą konkursu został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Głównym zadaniem MOPS jest pomoc mieszkańcom miasta w trudnych sytuacjach życiowych, co koresponduje z ideą działalności Wojsk Obrony Terytorialnej, które mają wspierać społeczność lokalną w przypadku wystąpienia klęsk naturalnych czy też różnych zdarzeń losowych.

– Jestem bardzo przychylna pracownikom, którzy stale pogłębiają i doskonalą swoje umiejętności stricte zawodowe, cenię również rozwijanie u nich aktywności pozasłużbowych – mówi Mirosława Jezior, kierująca od 2007 roku Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni. – Znakomitym przykładem jest wstępowanie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem przekonana o pozytywnych aspektach takiej służby, stąd nie tylko kibicuję tym pracownikom, ale także na co dzień propaguję służbę w WOT, zachęcając do zasilania jej szeregów.

 

Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni
Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni

Pani Mirosława to osoba energiczna i otwarta na szerokie spektrum współpracy międzysektorowej oraz gorąca orędowniczka wdrażania w życie nowych pomysłów, idei i rozwiązań. W kontekście jej stylu zarządzania MOPS-em nie bez znaczenia jest fakt, że przez wiele lat służyła w Związku Harcerstwa Polskiego, a czynną służbę zakończyła po 22 latach jako harcmistrzyni.

 

– Jako osoba, która kipi pomysłami, bardzo cenię w ludziach kreatywność i pracę zespołową w celu rozwiązywania problemów mieszkańców Gdyni, pokonywania istniejących barier, opracowywania i wdrażania w życie nowatorskich i innowacyjnych w skali kraju metod, które po wielu latach stają się normą w innych ośrodkach w Polsce, m.in. w obszarze wsparcia osób bezdomnych, asystentury rodzin, pieczy zastępczej, czy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jestem też liderem i dobrym duchem w budowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej i interdyscyplinarnej, która dla dobra mieszkańców łączy potencjał różnych instytucji, organizacji i osób prywatnych. Warta podkreślenia jest tutaj bardzo dobra współpraca ze służbami mundurowymi – głównie policją i strażą miejską, a także strażą graniczną i żandarmerią wojskową. Teraz do tego grona dołączają Wojska Obrony Terytorialnej.

 

W drugim etapie konkursu komisja dowództwa WOT z wytypowanych pracodawców wybierze jednego, któremu zostanie przyznany ogólnopolski tytuł „Pracodawca przyjazny WOT”. Komu przypadnie to zaszczytne miano dowiemy się podczas uroczystej gali z udziałem wszystkich laureatów, która odbędzie się 27 marca br. w Warszawie.

 

Maciej Szalbierz

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie