Polityka Za miedzą

Kara za banery na budynku NSZZ „Solidarności”

Okres dostosowawczy Uchwały Krajobrazowej Gdańska minął w kwietniu 2020 roku. Jednak NSZZ „Solidarność” nie podjęła żadnych kroków dotyczących swoich banerów. W związku z tym Gdański Zarząd Dróg i Zieleni po kilku miesiącach rozmów i kontaktów z podmiotem rozpoczął postępowanie administracyjne.

Jak wyglądało postępowanie wobec NSZZ „Solidarność” za uporczywe łamanie Uchwały Krajobrazowej Gdańska (UKG)

30 września 2020 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wysłał do „Solidarności” informację o zasadach umieszczania reklam zgodnie z Uchwałą Krajobrazową oraz informację o niezgodności z Uchwałą siatek zawieszonych na elewacji budynku. „Solidarność” odebrała pismo 13 października. Miesiąc później, 4 listopada 2020 r. pracownicy GZDiZ wysłali wiadomość email do „S” z zapytaniem, na jakim są etapie dostosowywania reklam do Uchwały. Jednocześnie poinformowano, że jeśli do końca miesiąca banery z elewacji nie zostaną usunięte, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Pracownicy GZDiZ nie otrzymali odpowiedzi.

W międzyczasie do GZDiZ wpłynęło co najmniej kilkanaście interwencji o nielegalnym banerze od mieszkańców Gdańska. Zgłoszenia i zapytania wpływały także za pośrednictwem mediów społecznościowych i dziennikarzy.

7 grudnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W dniu 23 grudnia 2020r. odbyła się wizja w terenie z udziałem pełnomocnika „S”. Reklama nadal była umieszczona.

GZDiZ kilkukrotnie informowali Solidarność (wiadomość e-mail, pisemnie, telefonicznie) o obowiązku dostosowania lub usunięcia reklam oraz o konsekwencjach niedostosowania się do zapisów uchwały, co zostało zignorowane.

W związku z powyższym w dwóch postępowaniach administracyjnych za umieszczenie tablicy reklamowej niezgodnie z zasadami i warunkami Uchwały Krajobrazowej Gdańska wystawiono dwie decyzje wymierzające kary odpowiednio: 29.600,40 PLN oraz 17.160,34 PLN. Kary dotyczyły dwóch tablic reklamowych w formie banera na elewacji budynku przy ulicy Wały Piastowskie.

Prawo miejscowe, jakim jest Uchwała Krajobrazowa Gdańska, obwiązuje wszystkie podmioty: przedsiębiorców, instytucje kultury, jednostki oświatowe, małe lokalne firmy i międzynarodowe korporacje. Okres dostosowawczy, który trwał 2 lata, minął w kwietniu 2020 r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jasno wskazuje, czym jest reklama. Należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne.

Przez dwa lata, od 2018 roku pracownicy GZDiZ informowali przedsiębiorców działających w Gdańsku o wejściu w życie UKG. Do chwili obecnej wręczono przedsiębiorcom ponad 10 tysięcy egzemplarzy „Poradnika szyldowego”, wysłano ponad 2500 wezwań do usunięcia lub dostosowania nośników reklam do zasad i warunków UKG. Wobec podmiotów, które nie dostosowały się do zapisów UKG, GZDiZ wszczyna postępowania administracyjne zmierzające do wymierzenia kar pieniężnych.

Strony postępowań odwołały się łącznie od 58 decyzji nakładających karę pieniężną za sytuowanie nośników reklamy niezgodnie z zasadami i warunkami UKG.

fot. YT 24plreporter

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x