Morskie sprawy Z Gdyni

I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP w Gdyni

11 lutego w Gdynia odbył Akademia Marynarki Wojennej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowały Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji państwowej i służb mundurowych, Sejmu i Senatu RP, naukowcy zajmujący się bezpieczeństwem morskim oraz admirałowie i oficerowie Marynarki Wojennej RP w służbie czynnej, w stanie spoczynku i rezerwiści, a także przedstawiciele firm sektora zbrojeniowego.

Tematem wiodącym Kongresu była ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski. Prezentacje i dyskusja koncentrowały się na następujących obszarach: Dostęp do morza w kontekście polityczno-militarnym (w tym zmiany terytorialne); Wykorzystane i utracone szanse w obszarze gospodarki morskiej; Konsekwencje społeczno-kulturowe nadmorskiego położenia Polski. Obrady kongresu prowadził kmdr prof. Bartłomiej Pączek, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, który podkreślił, że Kongres Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej i został zorganizowany z okazji stulecia zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Gości powitał kontradmirał prof. Tomasz Szubrycht – rektor – komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który rozpoczął obrady szerokim omówieniem koncepcji strategii obrony morskiej różnych państw. Zaakcentował cechy wspólne i różnice między strategiami wynikające z lokalnych priorytetów.

kontradmirał prof. Tomasz Szubrycht – rektor – komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Stawiamy na porty i bezpieczeństwo. Nadmorskie położenie wczoraj, dziś i jutro – szanse i zagrożenia w kontekście bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i przestrzeni społeczno-kulturowej omówił Paweł Soloch, minister w Kancelarii Prezydenta RP, Sekretarz Stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił on, że Kongres odbywa się w Gdyni, miejscu symbolicznym, dzień po obchodach stulecia zaślubin Polski z morzem. Zdaniem ministra Solocha, dobrze wykorzystaliśmy szansę, która 100 lat temu została stworzona i znalazła kontynuację po II wojnie światowej. Zauważył, że mamy plany rozwoju polskich portów morskich, budowy portów zewnętrznych w Gdańsku i w Gdyni, a także rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu. W tyk kontekście konieczne jest by uwzględniono potrzeby rozwojowe Marynarki Wojennej RP. Podkreślił, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego stwarza szansę na powstanie strategii sektorowych dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych jeszcze w roku jubileuszowym 2020 – stulecia zaślubin Polski z morze.

Do uczestników Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP przysłał list premier

Działalność portów morskich to jeden z fundamentalnych elementów gospodarki narodowej, jeden z filarów dynamicznego rozwoju państwa” – napisał w liście do uczestników Kongresu premier Mateusz Morawiecki, który odczytał Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. W dalszej części listu premier Morawiecki deklarował, że rząd będzie tworzyć optymalne warunki do rozwoju przemysłu stoczniowego i realizować nowe inwestycje tak by umacniać pozycję Polski na Morzu Bałtyckim i wykorzystywać potencjał położenia geograficznego. Paweł Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwrócił uwagę na nowe zagrożenia (terroryzmem, przemytem broni, ludzi, proliferacją broni masowego rażenia, nielegalną migracją). Stwierdził on, że jednym z najważniejszych zagrożeń, szczególnie dla Polski i naszej części Europy jest Rosja. Podkreślił on, że równolegle do konfliktu na Ukrainie rosyjskie lotnictwo zwiększyło intensywność ćwiczeń, lotów w europejskiej przestrzeni powietrznej, także nad obszarami morskimi na Bałtyku. Dlatego ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dla linii komunikacyjnych na północnym Atlantyku, umożliwiających przerzut sił ze Stanów Zjednoczonych z Ameryki Północnej do Europy.

Znaczenie gospodarki morskiej. Natomiast Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformował, że niedługo na Pomorzu będziemy obchodzili kolejne ważne rocznice. 100. rocznicę utworzenia administracji morskiej oraz powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, która następnie przeniesiono do Gdyni. Witkowski podkreślił, że w najbliższych latach realizowane będą w portach wielomilionowe inwestycje, które sprawią że porty morskie staną się jeszcze bardziej nowoczesne i dostosowane do obsługi największych jednostek które mogą wejść na Bałtyk przez Cieśniny Duńskie. Nawiązując do planowanych w tym roku manewrów, minister Grzegorz Witkowski poinformował, że polskie porty są przygotowane by przez nie przerzucić znaczne ilości ludzi i sprzętu wojskowego.

Pierwsza Sesja Kongresu skupiła się analizie znaczenia gospodarki morskiej dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wkład gospodarki morskiej w budowanie potencjału państwa na przestrzeni ostatniego stulecia omówił wnikliwie prof. Adam Weintrit, Kierownik Katedry Nawigacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Na czym polega bezpieczeństwo Portu Gdynia w dobie inwestycji infrastrukturalnych zaprezentował na licznych przykładach Marek Świeczkowski z Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Istotę transferu technologii w głównych programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP wyjaśnił w sposób obrazowy Cezary Cierzan, pełnomocnik zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej ds. Stoczniowych, wiceprezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. Zagrożenia ekologiczne, wynikające głównie z zatopienia w Bałtyku bojowych środków trujących omówił prof. Jacek Bełdowski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jako nowego obszaru działalności morskiej gospodarki w Polsce wyjaśniła Monika Morawiecka, prezes Zarządu PGE Baltica. Moderatorem sesji był prof. Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański).

Katalog zadań MW RP. Druga sesja skoncentrowana została na temacie: Marynarka Wojenna RP – katalog zadań i możliwości wykorzystania nie tylko w czasie wojny. Prowadził ją kmdr prof. Bartłomiej Pączek. Zmiany w podejściu do roli i zadań stawianych przed marynarką wojenną oraz ich przesłanki i konsekwencje zaprezentował wiceadmirał rez. dr hab. Stanisław Zarychta z Akademii Marynarki Wojennej . Współczesne podejście do funkcji MW RP: znaczenie polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze, militarne, policyjne i społeczne wyjaśnił komandor Piotr Sikora z Inspektoratu Marynarki Wojennej. Jak powinien wyglądać rozwój zdolności operacyjnych Sił Morskich, a w tym udział Marynarki Wojennej RP w obronie kraju omówił komandor Piotr Smela, szef Oddziału Planowania Operacji Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego . W swojej krytycznej analizie kmdr rez. prof. Andrzej Makowski omówił perspektywy odbudowy/rozwoju MW RP, akcentując potrzeby legislacyjne, materialne i psychologiczno-społeczne. Istotę strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego RP zaprezentował kmdr por. rez. Maciej Janiak, przewodniczący Rady Budowy Okrętów.

Morska straż i administracja. Ostania sesja została zatytułowana: Siły Morskie RP – podmioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie. W niej zaprezentowali swoją aktywność również przedstawiciele administracji morskiej, Straży Granicznej oraz Policji. Moderatorem sesji był kontradmirał SG rez. Piotr Stocki. Historię oraz zadania, planowane zmiany, współdziałanie z Marynarką Wojenną administracji morskiej omówił szeroko mgr inż. kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski , dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni , który podkreślił, że administracja morska w Polsce ma już ponad 450 lat. Zadania Morskiego Oddziału Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej zaprezentował komandor SG Andrzej Prokopski, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Działalność SAR, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa przedstawił Maciej Zawadzki, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Historię, siły i środki, zadania oraz kierunki rozwoju Policji Wodnej zaprezentował inspektor dr Krzysztof Kozelan, I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.

Zdjęcia: Marek Grzybowski

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie