Redakcja poleca Z Gdyni

Europejska Gdynia – 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej

Gdynia - 15 lat w Unii Europejskiej // fot. Łukasz Gawroński/ Wojtek Jakubowski / materiały prasowe

1 maja mija 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie nasz kraj przeszedł ogromną metamorfozę. Zmieniła się też Gdynia. Dzięki środkom europejskim w mieście realizowano wiele inwestycji i projektów.

Dotyczyły one m.in. rozwoju infrastruktury transportowej, społecznej, ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej czy rozwoju edukacji i nauki. W Gdyni, przy unijnym wsparciu, wykonaliśmy do tej pory w sumie 346 projektów. Łączny koszt ich realizacji to 4,16 mld złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 2 438 545 547 złotych.

Pozytywne skutki naszej obecności w Unii Europejskiej widać gołym okiem. Wspólny rynek korzystnie wpłynął na sytuację gospodarczą Polski. A dzięki środkom europejskim samorządy mogły zrealizować wiele projektów. Powstały liczne inwestycje infrastrukturalne, nowoczesne obiekty sportowe i kulturalne czy rewitalizacje. Unowocześniane są szkoły, możemy też przemieszczać się szybciej i bezpieczniej. Dodatkowo mieszkańcy mają również możliwość korzystania z programów społecznych.

Gdynia korzysta z unijnego dofinansowania od wielu lat. Pierwsze środki przyznano naszemu miastu jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej – w ramach projektów przedakcesyjnych. Od 1995 do końca pierwszego kwartału 2019 roku w Gdyni zrealizowano łącznie 346 projektów, na które pozyskano, z różnego rodzaju europejskich programów i funduszy, aż 2 438 545 547 złotych. Kwota ta pokryła ponad połowę całkowitego kosztu ich wykonania, który wyniósł 4,16 mld złotych.

– Gdynia wykorzystała swoją szansę. Udało nam się realnie poprawić komfort życia, korzystamy z wygodnego i ekologicznego transportu miejskiego, mamy czyste plaże i chronimy środowisko, pijemy zdrową wodę prosto z kranu, szkoły zawodowe mają nowoczesne pracownie, rewitalizujemy gdyńskie dzielnice, mamy czyste powietrze, a dzięki termomodernizacji obiektów oświatowych i budynków mieszkalnych sukcesywnie zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych. Powstały nowe połączenia drogowe, ścieżki rowerowe. Sprawy urzędowe możemy załatwić bez wychodzenia z domu, wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Wybudowaliśmy nowe placówki kultury, domy sąsiedzkie, Centrum Nauki Experyment, uczniowie korzystają z programów wymian międzynarodowych, a innowacyjne firmy korzystają z największego w Polsce Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Unia to nie tylko środki na rozwój, ale wspólna historia, tożsamość, te same korzenie kulturowe. Warto bronić tych wartości i warto być dumnym z bycia częścią europejskiej wspólnoty

– mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Spośród wszystkich 346 projektów największe dofinansowanie udało się uzyskać na inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej. W tej kategorii pozyskano 1,4 mld złotych. Dzięki tym środkom zrealizowano 45 projektów. Drugą co do wielkości wartość dofinansowania z funduszy unijnych udało się zdobyć na realizację infrastruktury społecznej. Wyniosła ona 376,4 mln złotych, za które wykonano 14 projektów. Trzecia najwyższa kwota – 373,4 mln złotych została pozyskana na realizację 34 projektów w kategorii środowisko i energetyka.

Poniżej grafika prezentująca wartość pozyskanego dofinansowania dla wszystkich dotychczasowych projektów – w podziale na kategorie.

Pełna baza gdyńskich projektów wykonanych dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej znajduje się na stronie www.gdynia.pl/projektyeuropejskie. Natomiast lista projektów zrealizowanych na Pomorzu jest dostępna na stronie www.rpo.pomorskie.eu/baza-projektow.

– U progu nowego milenium nie mieliśmy w Gdyni najmniejszej wątpliwości co do tego, czy obecność Polski w Unii Europejskiej jest potrzebna i czy ma sens. Byliśmy przekonani, że nie ma innej drogi i lepszego sposobu na rozwój miasta, województwa i kraju. Dostaliśmy niepowtarzalną szansę na otwarcie granic, rozwój gospodarczy, przepływ idei i pomysłów. 1 maja mija 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Gdynia wykorzystała ten czas w 100 procentach! Przed nami kolejne lata i wyzwania. Trwa realizowana ze wsparciem unijnym rewitalizacja dzielnic Gdyni. Wkrótce ruszy budowa węzłów na Karwinach i w Chyloni. Pracujemy nad wspólnym, ujednoliconym biletem, który w niedługim czasie silniej zintegruje naszą metropolię. Bez środków unijnych nie udałoby się nam dokonać tak wiele i tak szybko. Wszystkim, którzy przez te lata pracowali na wspólny sukces dziękuję za wytrwałość i zaangażowanie. Dzięki Wam jakość życia w Gdyni jest coraz wyższa. Przed nami kolejne szanse i wyzwania. Jestem przekonany, że wspólnie zrobimy jeszcze więcej dla mieszkańców Gdyni i regionu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Za nieco ponad tydzień wszyscy zainteresowani tematem inwestycji i przedsięwzięć, które powstały przy udziale funduszy europejskich, będą mieli okazję się z nimi zapoznać. Od 10 do 12 maja w Gdyni i na całym Pomorzu odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W tych dniach z bliska będzie można przyjrzeć się temu, co powstało w naszej najbliższej okolicy, dzięki unijnemu dofinansowaniu. W Gdyni w swoje progi zaproszą: Centrum Sąsiedzkie Przystań Śmidowicza 49, baza PKA, Teatr Muzyczny i Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo”. Zaplanowano zwiedzanie i inne atrakcje. Będzie też można poczuć się jak na morzu i zobaczyć wielofunkcyjny mostek nawigacyjny. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprezentuje swoją ofertę realizowanych projektów. Przewidziano również quiz wiedzy o Unii Europejskiej, prezentację na temat rynku pracy oraz prelekcję na temat ścieżki kariery.

Szczegółowy program jest dostępny na stronie: www.dniotwarte.eu.

Gdyńskie projekty

Poniżej prezentujemy wybrane projekty, które zostały zrealizowane w Gdyni przy wsparciu funduszy unijnych.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

fot. Łukasz Gawroński

Projekt był realizowany od 2004 do 2014 roku. Całkowity koszt jego wykonania to 257,5 mln złotych, z czego 171,9 mln złotych to dofinansowanie unijne. To największy park naukowo-technologiczny w Polsce. Jego rozbudowa stworzyła optymalne warunki do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność w obsza­rach: badawczo-rozwojowym i innowacyjnym, a także w oparciu o zaawansowane technologie w następujących branżach: ICT i multimedia, elektronika, robotyka, biotechnologia, ochrona środowiska oraz design i wzornictwo przemysłowe. W PPNT Gdynia działa obecnie ponad 240 firm, strefa Start up, Urban Lab, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskie Centrum Designu i Centrum Konferencyjne.

Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap

fot. Wojtek Jakubowski

To jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych w Gdyni. Funkcjonalne przedłużenie autostrady A1, które łączy obszary przemysłowe i portowe naszego miasta z siecią dróg krajowych i międzynarodowych. Trzeci etap inwestycji był realizowany od 2005 do 2007 roku. Jej całkowity koszt to 234,5 mln złotych. Na ten ze środków unijnych Gdynia otrzymała 173,4 mln złotych.

Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – II etap

Przebudowa ul. Janka Wiśniewskiego na odcinku 2 kilometrów – od Węzła Ofiar Grudnia ‘70 do Estakady Kwiatkowskiego – do dwóch jednokierunkowych, dwupasmowych jezdni. Dodatkowo budowa wiaduktu drogowego nad torami oraz sygnalizacji świetlnej na węźle z Trasą Kwiatkowskiego. Inwestycja realizowana od 2005 do 2008 roku. Jej wykonanie kosztowało 68,9 mln złotych, z czego 51,4 mln złotych pochodziło z funduszy europejskich.

Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

fot. Krzysztof Romański

 

Projekt realizowano od 2010 do 2013 roku.  Była to rozbudowa i wyposażenie Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej. Ilość miejsc na widowni Dużej Sceny zwiększyła się z 694 do 1070. Powstała również nowa Scena Kameralna z miejscami dla około 360 widzów, a teatr dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 71,4 mln złotych. Unijne dofinansowanie to 41,4 mln złotych.

Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP

fot. Dorota Nelke

Kompleksowa przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana w centrum Gdyni, powiązana z reorganizacją ruchu uwzględniającą potrzeby transportu zbiorowego. Inwestycję wykonywano od 2009 do 2011 roku. Jej koszt to 59,1 mln złotych. Dotacja unijna wyniosła 42,8 mln złotych.

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru

fot. Paweł Kukla

Zakup 85 pojazdów komunikacji miejskiej, w tym: 30 trolejbusów i 55 autobusów oraz 21 baterii akumulatorowych do trolejbusów. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku. Część taboru już służy pasażerom. Ostatnie pojazdy trafią do naszego miasta do września bieżącego roku. Koszt zakupu nowego taboru to w sumie 171 mln złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 103,2 mln złotych.

Utworzenie Muzeum Emigracji w budynku Dworca Morskiego

Inwestycję realizowano od 2013 do 2015 roku. Zabytkowy obiekt Dworca Morskiego przystosowano do nowych funkcji poprzez wykonanie kompleksowych prac budowlano-remontowych, konserwatorskich i adaptacyjnych. Projekt zakładał również zakup wyposażenia dla Muzeum Emigracji. Koszt inwestycji to 47,5 mln złotych, z czego 22,1 mln złotych to środki z funduszy unijnych.

Droga Różowa – IV etap – rozbudowa ulicy Lotników

fot. Dorota Nelke

Rozbudowa ul. Lotników w Gdyni, na odcinku ponad 700 metrów, do dwóch jednokierunkowych, dwupasmowych jezdni w obu kierunkach. Wybudowana Droga Różowa zapewnia bezpośrednie, sprawne skomunikowanie południowo-zachodnich dzielnic mieszkaniowych miasta z centrum i terenami portu i stoczni. Inwestycja tworzona od 2006 do 2008 roku. Jej wykonanie kosztowało 50,6 mln złotych20,5 mln złotych to dofinansowanie ze środków unijnych.

Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej na Kamienną Górę

fot. Karol Stańczak

Projekt realizowano od 2013 do 2015 roku. Była to budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkin­giem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospoda­rowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej na Kamienną Górę. W budynku, oprócz siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej, znajduje się biuro Pomorskiej Fundacji Filmowej, kino studyjne, restauracja i kawiarnia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 39,8 mln złotych. Dotacja z funduszy europejskich jaką otrzymaliśmy na ten cel to 21,9 mln złotych.

Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru

fot. Michał Kowalski

Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego, poprzez wydzielenie buspasów w ciągu ul. Kieleckiej oraz w ciągu ul. Morskiej, przebudowa 20 zatok komunikacji zbioro­wej, modernizacja placu postojowego przy zbiegu ul. Powstania Styczniowego i ul. Huzarskiej, zakup 30 nowoczesnych autobusów, w tym 15 autobusów zasilanych gazem CNG. Projekt realizowany od 2014 do 2015 roku. Jego koszt to 39,6 mln złotych. Dofinansowanie unijne wyniosło 17,4 mln złotych.

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni

Stworzenie e-dziennika – to nowy, powszechny, w pełni elektroniczny system monitorowania procesu edukacyjnego, obejmujący 60 placówek edukacyjnych.
Platforma e-urząd – wygodne, bezpieczne i gwarantujące przejrzystość działań narzędzie, umożliwiające wnoszenie podań do urzędu, monitorowanie stanu załatwiania spraw oraz dostarczanie wydawanych dokumentów, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Projekt realizowano od 2010 do 2015 roku. Koszt jego wykonania to 19,7 mln złotych, z czego 14,7 mln złotych pochodziło ze środków unijnych.

Odkryj moje możliwości

Projekt realizowany w latach 2011-2013. Jego celem było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych. Doposażono bazę dydaktyczną w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, meble i pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono też 9320 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami. Koszt projektu wyniósł 2,7 mln złotych i w całości pokryło go dofinansowanie z funduszy europejskich.

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni

Zbiornik retencyjny Karwiny fot. materiały prasowe

Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, związanego z unikaniem podtopień, zalań i nagłych powodzi. Odbywa się to poprzez wybudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, przebudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, likwidację zasklepionych powierzchni. Projekt jest realizowany od 2017 roku i ma być ukończony we wrześniu br. Jego koszt to 30 mln złotych. 24,8 mln złotych wyniosło dofinansowanie na ten cel ze środków Unii Europejskiej.

„Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawo­wych w Gdyni” oraz „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”

Dwa projekty realizowane od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Objęły: 3294 uczniów i 924 nauczycieli z 21 szkół podstawowych oraz 1786 uczniów i 184 nauczycieli z 6 gimnazjów z Gdyni. Celem w obu projektach było podniesienie skutecz­ności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uzyskano środki na dodatkowe zajęcia i specjalistyczne wyposażenie.

Koszt programu „Małe skrzydła, wysokie loty” to 9 mln złotych, w tym 8,6 mln złotych pokryły środki z funduszy europejskich. Natomiast  program „Rozwiń skrzydła” kosztował 6,8 mln złotych. Dofinansowanie w tym przypadku wyniosło 6,5 mln złotych.

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

fot. Maciek Nicgorski

Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków pięciu szkół zawodowych w Gdyni, wraz z infrastrukturą techniczną, dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów oraz zakup wyposażenia w tym pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego oraz pracowni nauki języków obcych zawodowych.

Projekt realizowany od września 2016 roku. Jego zakończenie jest przewidziane na grudzień 2020 roku. Całkowity koszt wyniesie 58,1 mln złotych. Unijne dotacje to 45,2 mln złotych.

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia

fot. materiały prasowe

Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, którego budowa jest jeszcze przed nami. Powstanie publiczny parking podziemny na około 140 miejsc postojowych, w tym około 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą węzłowi. W ramach projektu wydzielone zostały buspasy na wybranych odcinkach ulicy Morskiej, przebudowane oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zatoki przystankowe z tablicami informacji pasażerskiej.

Całkowity koszt inwestycji to 66 mln złotych, z czego 40,2 mln złotych pokryje dofinansowane z funduszy europejskich.

Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni

Projekt zakłada poprawę jakości edukacji ogólnej i przed­szkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni o 89 miejsc. Program został wprowadzony w kwietniu 2018 roku i będzie kontynuowany do końca września 2021 roku. Jego realizacja wyniesie 2,5 mln złotych, z czego 2,1 mln złotych to środki unijne.

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj

Projekt objął 5 zespołów szkół zawodowych – CKZiU nr 1, ZSET, ZSAE, ZSHG, ZSChiE, reprezentujących branże: transport, logistyka i motoryzacja, ICT i elektronika, turystyka, sport i rekreacja, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe. Obejmuje wsparcie uczniów w formie dodatkowych staży u pracodaw­ców, zajęć podnoszących kompetencje zawodowe oraz kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie certyfikatów branżowych, a także dokształcanie nauczycieli zawodów.

Projekt realizowany od września 2016 roku. Planowane zakończenie – grudzień 2022 roku. Jego koszt całkowity to 12,1 mln złotych10,9 mln złotych wynoszą dotacje, które otrzymało miasto na ten cel.

fot. Łukasz Gawroński/ Wojtek Jakubowski / materiały prasowe

Magdalena Czernek/UM Gdyni

Powiązane tematycznie

Gdynia na szczycie UNICEF

Redakcja

Stowarzyszenie „FLAUTA” Gdynia ogłasza!

Redakcja

Dzień Otwarty Ciapkowa

Redakcja

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie