Informacja prasowa Polityka Pomoc i wsparcie Redakcja poleca Z kraju

MRPiT: dofinansowanie dla branży turystycznej i uzdrowisk przewidziano w projekcie KPO

MRPiT informuje: -Rada Ekspertów do spraw Turystyki z udziałem wiceszefa MRPiT dyskutowała dzisiaj m. in. nad kształtem dokumentu KPO w zakresie turystyki.

„Krajowy Plan Odbudowy to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno- gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zachęcam do dyskusji i zgłaszania propozycji reform i inwestycji pomocnych w powrocie do prawidłowego funkcjonowania gospodarki naszego kraju” – podkreślił wiceminister Andrzej Gut-Mostowy

Turystyka w projekcie Krajowego Planu Odbudowy

Dokument przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania:

  • dla branży turystycznej w komponencie:1: Odporność i konkurencyjność gospodarki A1.1.1. Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w celu zmiany/rozszerzenia profilu działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19. Przewidywana kwota alokacji wynosi 300 mln euro.
  • dla uzdrowisk w komponencie 4: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w ramach inwestycji: D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych w celu poprawy stanu infrastruktury podmiotów leczniczych w obszarach priorytetowych. Szacowana kwota dofinansowania dla całego działania wynosi 961 mln  euro.            

Kluczowym wyzwaniem w ramach wsparcia dedykowanego turystyce jest dostosowanie działalności do warunków związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, a także zwiększenie aktywności w szczególności inwestycyjnej przedsiębiorstw dla zapewnienia odbudowy oraz długotrwałej odporności  na zjawiska kryzysowe.

Spodziewane skutki tych działań to powstanie nowych miejsc pracy, wykreowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Realizacja inwestycji obejmować będzie udzielanie wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym w szczególności dla MŚP z sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19.

Program „Polskie Uzdrowiska ku przyszłości”

Zadania realizowane w ramach projektu mają prowadzić do poprawy jakości i dostępności do usług zdrowotnych i bazować na walorach naturalnych, które warunkują posiadanie statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w pracach nad KPO podkreślają:

  • konieczność dostosowania sektora turystyki do obecnych warunków i stworzenia innowacyjnych produktów oraz pakietów turystycznych
  • powstanie kompleksowych i zarazem unikatowych produktów turystycznych, dzięki którym korzystający będzie mógł aktywnie spędzić czas, poznając miejsca ważne ze względów historycznych, kulturowych oraz obserwując przykład harmonijnego użytkowania obszaru cennego przyrodniczo w warunkach wpływu aglomeracji miejskiej
  • wpływ realizacji nowych produktów turystycznych i rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na wzrost ruchu turystycznego i zniwelowanie prawdopodobieństwa wykluczenia jakichkolwiek grup społecznych
  • znaczenie rozszerzenia produktu turystycznego o kolejne atrakcje, stanowiące spójną całość dla różnicowania asortymentu w  szczególności usług i zminimalizowania tym samym ryzyka prowadzonej przez dany podmiot/ podmioty działalności gospodarczej.

POT wskazywała potrzebę realizacji przedsięwzięć obejmujących swoim zasięgiem w szczególności:

  • szlaki turystyczne – m.in. centra zrównoważonej turystyki, szlaki wodne, system kanalizacji sanitarnej na terenie parków narodowych etc.
  • obiekty turystyczne – w tym: rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarach o dużym potencjale turystycznym, historycznym, architektury drewnianej, rewitalizacja zabytkowych tras, np. kolejki wąskotorowej.
  • obiekty rekreacyjne – np. zagospodarowanie terenów zielonych (rewitalizację parków, przebudowę amfiteatrów, wytyczenie ścieżek zdrowia, alejek, powstanie obiektów małej architektury), centra rozwoju turystyki i rekreacji wodnej, sieci portów i przystani żeglarskich, infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych, szlaków górskich, poprawę infrastruktury leśnej.

Rada Ekspertów ds. Turystyki przygotuje swoje stanowisko wobec zapisów znajdujących się w Krajowym Planie Odbudowy w formie uchwały.

Komunikat MRPiT

.

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x