Image default
Redakcja poleca Z Gdyni

Grabówek się zmienia. Miej na to wpływ

Od 26 listopada do 16 grudnia będzie można ponownie zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, rejon ulic Morskiej, Kapitańskiej, Komandorskiej. 10 grudnia odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat.

Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie.

Tym razem zmiany dotyczyć będą rejonu ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej na Grabówku.

Z projektem planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można zapoznać się od 26 listopada do 16 grudnia w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Są one dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 87,21 ha, którego granice przebiegają:

– od zachodu – wzdłuż ul. Hozjusza i ul. M. Mireckiego,
– od północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując część terenów kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej,
– od południowego zachodu – wzdłuż ul. H. Kołłątaja, omijając teren Morskiego Instytutu Rybackiego (obejmując działkę nr 211), następnie wzdłuż terenów leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamkniętego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Obecnie na części obszaru objętego projektem planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, rejon ulic Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza.

Celem planu jest identyfikacja i ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru.

Zapisy projektu planu mają na celu ochronę mocno zurbanizowanego terenu przed dalszą niekontrolowaną zabudową. Dotyczą także uporządkowania struktury przestrzennej obszaru objętego jego granicami poprzez określenie zasad realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym urządzeń rekreacyjnych w intencji poprawy warunków zamieszkania, jak również uporządkowanie układu komunikacyjnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w tym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 10 grudnia o godz. 17.00, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni, przy ul. Grabowo 12.

Swoje uwagi będzie można składać do 2 stycznia do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Marta Jaszczerska / UM Gdyni

Powiązane tematycznie

Psie piękności na wybiegu

Redakcja

Świętojańska pod znakiem dobrej kuchni

Redakcja

Gdynianki zorganizowały kampanię przeciwko depresji

Redakcja

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie