Image default
Morskie sprawy

Od Smart Panelu do Smart Labu Morskiego i Kosmicznego

Pod koniec czerwca odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu badawczego „SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”. Organizatorem spotkania były DANAE i PARP. Ze strony Polskiego Klastra Morskiego uczestniczył Marek Grzybowski.

SMART PANEL jest częścią projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

     fot. Marek Grzybowski

SMART PANEL to proces monitorowania inteligentnych specjalizacji prowadzony przez specjalistów DANAE wraz z ekspertami działającymi w obszarze inteligentnych specjalizacji.  Chodzi o wskazanie obszarów działalności gospodarczej o wysokim potencjale innowacyjnym oraz wytypowanie (w ramach wybranych obszarów) przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki i instytucji otoczenia biznesu, którzy w kolejnych krokach zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach branżowych, tzw. Smart Labach. W zakresie Smart Labów będą wypracowywane rozwiązania mając na celu wzmacnianie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w obecnych i przyszłych obszarach KIS. Rezultatem Smart Labów będą również rekomendacje w zakresie modyfikacji KIS oraz innych zmian w systemie wdrażania instrumentów proinnowacyjnych.

W pierwszym etapie realizacji projektu specjaliści DANAE i eksperci dokonali wstępnej identyfikacji obszarów działalności gospodarczej. Rezultatem prac na tym etapie jest lista obszarów o wysokim potencjale innowacyjnym, stanowiących „kandydatów” na krajowe inteligentne specjalizacje.  W ramach drugiego etapu realizacji projektu dokonano oceny potencjału obszarów zidentyfikowanych w etapie 1 pod kątem przyjętych kryteriów oceny oraz selekcji obszarów do kolejnych etapów. Między innymi zidentyfikowano obszary: „innowacje w portach,  transporcie i logistyce morskiej”, „rozwiązania w zakresie transporty śródlądowego” oraz „domy na wodzie i infrastruktura do ich obsługi”.  W czasie konsultacji z ekspertami, wywiadów pogłębionych  oraz panelu ekspertów zidentyfikowano obszary o dużym potencjale innowacyjności. Marek Grzybowski wskazał, że innowacje w przemysłach morskich wywołują popyt na rozwiązania innowacyjne w innych działach, w tym w ICT, technologiach kosmicznych, przemyśle chemicznym i energetycznym, biotechnologii i inżynierii środowiska oraz innych.

Panel ekspertów stanowił przygotowanie do czwartego etapu realizacji projektu.  Chodzi o identyfikację podmiotów reprezentujących wybrane obszary: przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki i otoczenia biznesu. PARP będzie organizowała w następnych etapach procesu przedsiębiorczego odkrywania Smart Laby (tj. spotkania branżowe nakierowane na inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych oraz ich ocenę z wykorzystaniem narzędzi wspierających komercjalizację wyników prac B+R). Przedstawiciel Polskiego Klastra Morskiego zaproponował utworzenie Smart Labu Morskiego i Kosmicznego. Wynika to z dotychczasowych doświadczeń i aktywności członków Polskiego Klastra Morskiego. Wykorzystanie technologii kosmicznych przydatne jest w ochronie i monitoringu środowiska, planowaniu przestrzennym i transporcie morskim. Na przykład, Instytut Oceanologii PAN prowadzi ciągły satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk. Z technologii satelitarnych korzysta OCEANOGRAF, najnowszy statek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego.  O szerokich możliwościach zastosowania technik kosmicznych w portach i transporcie świadczą efekty projektów i start-upów uruchomionych w ramach akceleratora Space3ac działającego w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Klaster uczestniczy w licznych projektach realizowanych w ramach Interreg Baltic Sea Region w których w sposób zintegrowany wykorzystywane są innowacyjne rozwiązania przemysłów morskich, technologii kosmicznych oraz ICT.

Z doświadczenia Komisji Nauk Kosmicznych PAN wynika, że aktywność naukowa i biznesowa w gospodarce morskiej i technologiach kosmicznych wzajemnie się przenika i uzupełnia – mówił w czasie zebrania Polskiego Klastra Morskiego prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN. Dowiodły  to niedawne konferencje Komisji Nauk Kosmicznych PAN organizowane z ośrodkami naukowymi i przedstawicielami biznesu w Instytucie Oceanologii PAN, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz Akademii Marynarki Wojennej. Przypomnijmy, że na Pomorzu międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne uruchomiła Politechnika Gdańska we współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, a więc uczelnie o profilu morskim. Utworzenie  na Pomorzu Smart Labu Morskiego i Kosmicznego na pewno przełożyłoby się do integracji przedsiębiorstw, uczelni i instytutów, a także umocnieniu ich pozycji na rynku międzynarodowym.

Fot. Marek Grzybowski

http://klastermorski.com.pl/?p=7298

Powiązane tematycznie

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x