Image default
Morskie sprawy

Od Smart Panelu do Smart Labu Morskiego i Kosmicznego

Pod koniec czerwca odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach projektu badawczego „SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”. Organizatorem spotkania były DANAE i PARP. Ze strony Polskiego Klastra Morskiego uczestniczył Marek Grzybowski.

SMART PANEL jest częścią projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

     fot. Marek Grzybowski

SMART PANEL to proces monitorowania inteligentnych specjalizacji prowadzony przez specjalistów DANAE wraz z ekspertami działającymi w obszarze inteligentnych specjalizacji.  Chodzi o wskazanie obszarów działalności gospodarczej o wysokim potencjale innowacyjnym oraz wytypowanie (w ramach wybranych obszarów) przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki i instytucji otoczenia biznesu, którzy w kolejnych krokach zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach branżowych, tzw. Smart Labach. W zakresie Smart Labów będą wypracowywane rozwiązania mając na celu wzmacnianie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w obecnych i przyszłych obszarach KIS. Rezultatem Smart Labów będą również rekomendacje w zakresie modyfikacji KIS oraz innych zmian w systemie wdrażania instrumentów proinnowacyjnych.

W pierwszym etapie realizacji projektu specjaliści DANAE i eksperci dokonali wstępnej identyfikacji obszarów działalności gospodarczej. Rezultatem prac na tym etapie jest lista obszarów o wysokim potencjale innowacyjnym, stanowiących „kandydatów” na krajowe inteligentne specjalizacje.  W ramach drugiego etapu realizacji projektu dokonano oceny potencjału obszarów zidentyfikowanych w etapie 1 pod kątem przyjętych kryteriów oceny oraz selekcji obszarów do kolejnych etapów. Między innymi zidentyfikowano obszary: „innowacje w portach,  transporcie i logistyce morskiej”, „rozwiązania w zakresie transporty śródlądowego” oraz „domy na wodzie i infrastruktura do ich obsługi”.  W czasie konsultacji z ekspertami, wywiadów pogłębionych  oraz panelu ekspertów zidentyfikowano obszary o dużym potencjale innowacyjności. Marek Grzybowski wskazał, że innowacje w przemysłach morskich wywołują popyt na rozwiązania innowacyjne w innych działach, w tym w ICT, technologiach kosmicznych, przemyśle chemicznym i energetycznym, biotechnologii i inżynierii środowiska oraz innych.

Panel ekspertów stanowił przygotowanie do czwartego etapu realizacji projektu.  Chodzi o identyfikację podmiotów reprezentujących wybrane obszary: przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki i otoczenia biznesu. PARP będzie organizowała w następnych etapach procesu przedsiębiorczego odkrywania Smart Laby (tj. spotkania branżowe nakierowane na inicjowanie i rozwijanie inicjatyw projektowych oraz ich ocenę z wykorzystaniem narzędzi wspierających komercjalizację wyników prac B+R). Przedstawiciel Polskiego Klastra Morskiego zaproponował utworzenie Smart Labu Morskiego i Kosmicznego. Wynika to z dotychczasowych doświadczeń i aktywności członków Polskiego Klastra Morskiego. Wykorzystanie technologii kosmicznych przydatne jest w ochronie i monitoringu środowiska, planowaniu przestrzennym i transporcie morskim. Na przykład, Instytut Oceanologii PAN prowadzi ciągły satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk. Z technologii satelitarnych korzysta OCEANOGRAF, najnowszy statek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego.  O szerokich możliwościach zastosowania technik kosmicznych w portach i transporcie świadczą efekty projektów i start-upów uruchomionych w ramach akceleratora Space3ac działającego w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Klaster uczestniczy w licznych projektach realizowanych w ramach Interreg Baltic Sea Region w których w sposób zintegrowany wykorzystywane są innowacyjne rozwiązania przemysłów morskich, technologii kosmicznych oraz ICT.

Z doświadczenia Komisji Nauk Kosmicznych PAN wynika, że aktywność naukowa i biznesowa w gospodarce morskiej i technologiach kosmicznych wzajemnie się przenika i uzupełnia – mówił w czasie zebrania Polskiego Klastra Morskiego prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN. Dowiodły  to niedawne konferencje Komisji Nauk Kosmicznych PAN organizowane z ośrodkami naukowymi i przedstawicielami biznesu w Instytucie Oceanologii PAN, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz Akademii Marynarki Wojennej. Przypomnijmy, że na Pomorzu międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne uruchomiła Politechnika Gdańska we współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, a więc uczelnie o profilu morskim. Utworzenie  na Pomorzu Smart Labu Morskiego i Kosmicznego na pewno przełożyłoby się do integracji przedsiębiorstw, uczelni i instytutów, a także umocnieniu ich pozycji na rynku międzynarodowym.

Fot. Marek Grzybowski

http://klastermorski.com.pl/?p=7298

Powiązane tematycznie

Marynarze uratowali tonącą kobietę

Redakcja Morska

Przekazanie Wykonawcy placu budowy pod Przekop Mierzei

Redakcja

Jacek Noetzel zwycięzcą 68. Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej

Redakcja Sportowa

Dodaj komentarz

avatar
400
  Subscribe  
Powiadom o

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Wyjaśnienie